ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แกล้วกล้า    ประชานันท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2