ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสงี่ยม    นรสาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2