ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จารุ    ทองประกอบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลสว่างแดนดิน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2