ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    ไชยดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแวง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2