ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกริกภพ    คำภาศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตาลโกน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2