ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุจินดา    เอ้มะราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2