ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระชัย    อินทรเกษม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2