ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกราช    เกษศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2