ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุภาพ    ช่างสอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนดงม่วงไข่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2