ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมรรถชัย    จดจำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2