ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพรัตน์    สร้างนานอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 3