ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธ์    จันทร์ไทย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2