ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำสิงห์    พิบูลภักดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บงใต้โนนรังพัฒนา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2