ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นครชัย    อุดมลาภ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวแพ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2