ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรยุทธ    คำทิพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเสาขวัญ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2