ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิตติพงษ์    ศรแผลง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองใสพรเจริญวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2