ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทนงศักดิ์    เจริญชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2