ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จารุวรรณ    พิมพ์มีลาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อภัยดำรงธรรม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2