ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญล้อม    ศรีวิภักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจำปาศิริราษฎร์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2