ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิพงษ์    จันทร์โพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2