ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชุมพร    กรุณานำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนส่องดาว
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2