ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เหรียญชัย    วีรวรรธ์กุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชัยชนะ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2