ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวัฒน์    ทิพย์บุญชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านท่าศิลา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2