ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤษพงศ์    อยู่เย็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสีสุกห้วยโมง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2