ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรศักดิ์    ไชยทะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสะอาด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2