ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยสิทธิ์    ฝุ่นเงิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านภูตะคาม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2