ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุดมศักดิ์    ศรีด้วง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1