ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย หนูทอง    อินทะวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองน้อย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2