ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวัฒน์    แก้วหล่อ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนเชียงคูณ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1