ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชายชาญ    อิ่มรักษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2