ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชา    เผ่าพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวงน้อย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2