ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จินดา    สายคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลเจริญศิลป์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2