ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธชัย    จริตน้อม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1