ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มะลิวัลย์    กุระจินดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2