ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รัชฎามงคล    บาลลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสร้างขุ่ย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2