ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลย์ชัย    สอนไชยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2