ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พูลศักดิ์    เขียวคล้าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นผึ้ง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2