ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมดี    กงเพชร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 3