ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เด่นณรงค์    มาลาทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2