ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นัฐพงษ์    โพนพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแคน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1