ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นาวา    มาตราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำแหว
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2