ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จรูญรัตน์    บุตรพรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2