ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุทุมพร    ทองวงษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านประชาสุขสันติ์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1