ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศร    ไชยเทพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2