ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นวลอนงค์    ไชยวงศ์คต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสุทธิมงคล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2