ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐวุฒิ    บุรีแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2