ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นรินทิพย์    สุริยันต์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหลักช้าง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2