ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุภลักษณ์    ยอดเพชร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 3