ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประไพ    ขุนจร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3