ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    ทองแท้
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3